Atšķirība starp kvalificētu un nekvalificētu elektroniskā paraksta parakstu

Ar tehnoloģiju attīstību, dokumentu aizpildīšanu var veikt elektroniskā formātā. Juridisko dokumentu reģistrācijai šajā formā ir vairākas funkcijas. Tātad elektroniskajā publikācijā ir īpašs elektroniskais paraksts. Tā apstiprina vai liedz veikt izmaiņas dokumentā.

Kvalificēts paraksts

Kvalificēta krāsošana ir uzlabota EDS versija. Tam ir juridisks spēks . Autogrāfa uzlabotā skatā ir iekļauts īpašs licencēta programmatūras izplatīšanas komplekts un attiecīgā vienuma atslēgas verifikācijas sertifikāts. Autogrāfs ar augstu aizsardzības līmeni veic vairākas funkcijas. EDS apvieno to autora identitāti, kas sniedza autogrāfu, kā arī informē par iepriekš sagatavotā un aizpildītā juridiskā dokumenta grozījumiem. Šajā gadījumā nepiederošajiem nav iespējas rediģēt dokumentu.

Kvalificēts paraksts tiek izmantots šādiem mērķiem:

  • Īpaša konta pārskaitījums - faktors.
  • Ar pastiprinātu parakstu ir jāapstiprina dokumenti par pārbaudes iecelšanu, turpmāko pārbaužu akti un lēmumi par pagaidu pasākumu ieviešanu. Dokumentu paraksta nodokļu organizācija.
  • Emitenti izmanto, lai sazinātos ar ziņu aģentūru.
  • Izmanto dažādu finanšu iestāžu ziņojumos. Lombardi, apdrošināšanas sabiedrības, patēriņa finanšu kooperatīvi un citi uzņēmumi, kas nodarbojas ar mikrofinansēšanas operācijām, nevar to darīt bez tā.
  • Kvalificētu iespēju izmanto, lai iegūtu noteiktus sabiedriskos pakalpojumus. Norāda pilsoņa piekrišanu viņa personas datu apstrādei.
  • Digitālais apstiprinājums ir nepieciešams, iesniedzot pieteikumu tāldarbam un vēlāk sadarbojoties ar darba devēju.
  • Līdz ar dalību virtuālajā izsolē. Virtuālie pirkumi tirdzniecības stāvos nav iespējami bez īpašas akreditācijas. Šī procedūra notiek gan izsoles organizatoriem, gan pasākuma dalībniekiem. Akreditācijas beigās katrs pilsonis saņem pastiprinātu parakstu.

Kvalificēta glezna garantē drošu personisko informāciju. Dažreiz, aizpildot vērtspapīrus, izmantojiet cita veida rekvizītus.

Viss par nekvalificētiem parakstiem

Nekvalificēts elektroniskais paraksts ir īpašs taustiņš, kas tiek glabāts ārējā USB diskā . Glezniecībā ir norādīts konkrēta dokumenta datu rediģēšanas fakts, kā arī sniegta informācija par autogrāfa īpašnieku. Aizsargā papīru no neatļautas personas neatļautas informācijas maiņas. Šādos gadījumos tā izmantošana ir piemērota:

  • Valsts iepirkums. Autogrāfs tiek novērots pagaidu piedāvājumos un piegādātāju piedāvājumos. Lai reģistrētu galīgo versiju, papīra dokumentam nepieciešams kvalificēts paraksts.
  • Vienkāršota versija ir piemērota, iesniedzot vērtspapīrus nodokļu iestādei.
  • Dokumentācijas apstrādei individuālā uzņēmumā vai sadarbībā ar regulāru darījumu partneri. Atsevišķam uzņēmējam ir īpašs līgums, kas apstiprina piegādātā autogrāfa derīgumu. Pretējā gadījumā noslēgtais līgums tiks uzskatīts par nederīgu.

EDS nav iespējams izmantot bez iepriekšējas piekrišanas.

Elektronisko datu salīdzinājums

Kvalificētam un nekvalificētam parakstam ir daudz kopīga. Murals pieder juridiskām un fiziskām personām . Aktīvi iesaistīties tirdzniecības operācijās. Pirmajam un otrajam EDS ir kopīgs pastāvēšanas mērķis - dokumenta parakstītāja atzīšana, kā arī jaunu datu ievadīšanas apstiprinātā līgumā kontrole.

Tomēr pastāv dažas atšķirības. Kvalificētam autogrāfam ir labāks aizsardzības līmenis nekā viņa sabiedrotajam. Stiprināts tiek uzskatīts par juridiski precīzu bez papildu pierādījumiem, bet otrā autogrāfa stiprums pierāda noslēgto līgumu. Kvalificēts saņemts sertificētā valsts centrā. Nertificētas organizācijas sniedz informāciju bez kvalifikācijas.

EDS iegūšanas iezīmes

Autogrāfa dizaina posmi un metodes ir atkarīgas no tā veida un personas, kas glezno. Personas, kas nav kvalificētas, atvieglo. Pietiek ar nodokļu maksātāja personīgo kontu. Tā ir veidota bez dizaina EDS. Juridiskās personas sazinās ar sertifikācijas centru. Reģistrācija ir maksas pakalpojums.

Nepieciešamajā kvalifikācijā ir citi reģistrācijas noteikumi. Pilsoņi piesakās īpašam sertifikācijas centram. Jums ir jābūt pieteikumam autogrāfam, uzņēmuma reģistrācijas kartei, personīgajiem dokumentiem, pilnvarām personai, kas saņem un kam pieder EDS sertifikāts. Izdošanai ir pievienots īpašs līgums. Maksas pakalpojums.

Elektroniskais paraksts ir universāls un mobilais aksesuārs, kas uzlabo svarīgu dokumentu izsniegšanas procesu. Autogrāfa darbības joma norāda uz tā atbilstību. Ar EDS katrs uzņēmējs iet kopsolī ar laikiem.

Ieteicams

Kāda ir atšķirība starp balto un melno maizi? Īpašības un atšķirības
2019
Kas atšķir matemātiku no lietišķās matemātikas
2019
Atšķirības starp automātiskajām un pusautomātiskajām veļas mašīnām
2019