Kā lūgumraksts atšķiras no prasības pieteikuma tiesā?

Valsts iestāžu darba princips ietver tikai rakstiskas apelācijas formas. Protams, nevienam nav jāapsver mutiski pieprasījumi un paziņojumi, tāpēc ir nepieciešams pareizi sagatavot dokumentu saskaņā ar visām tās iestādes formām un noteikumiem, kurai pieteikuma iesniedzējs nolēmis pieteikties. Šādā gadījumā apelācija tiks izskatīta obligāti, un par šo jautājumu tiks sniegta rakstiska atbilde, kuru var pārsūdzēt nākotnē. Galvenie dokumenti pārsūdzībai tiesā ir pieteikums un lūgumraksts.

Paziņojums

Pieteikums tiesā ir dokumenta rakstiska forma, ar kuru pieteikuma iesniedzējs iesniedz tiesai būtības būtību . Rakstiskā formā var izslēgt tikai tādus ārkārtējus iemeslus, kādēļ prasītājs nevar rakstīt vai izdrukāt dokumentu (invaliditāti utt.). Šādā gadījumā lietvedis saņems pieteikumu mutiski, apkopojot to rakstiski patstāvīgi. Saskaņā ar Krievijas Federācijas tiesību aktu prasībām paziņojumā jānorāda tiesas, pieteikuma iesniedzēja un atbildētāja vārdi, kā arī nodevu būtība kopā ar pierādījumiem un pievienoto dokumentu sarakstu.

Pretenzijas pieprasījums

Ja nepieciešams, naudas sodu aprēķināšanai var pievienot būtiskas prasības. Lai pieteikums tiktu pienācīgi izpildīts un nav atgriešanās, vislabāk ir sazināties ar speciālistu par apmaksātu juridisko konsultāciju (ja vien advokāta pieprasītā summa par viņa pakalpojumiem nepārsniedz prasījuma summu).

Lūgumraksts

Lūgumraksts, tāpat kā paziņojums, ir veids, kā vērsties tiesā . Vienkārši sakot, lūgumraksts ir lietas dalībnieka pieprasījums (piemēram, lai izsauktu papildu lieciniekus vai pieprasītu lietas materiālus papildu iepazīstināšanai, atlikt uzklausīšanu uz citu datumu).

Parauga pieteikums

Var teikt, ka ar lūgumraksta palīdzību tiek izskatīti procesa sekundārie jautājumi. Pēc dizaina lūgumrakstam nav stingru prasību. Būtībā pietiek norādīt tiesas nosaukumu, personas datus un pārsūdzības būtību tiesā. Lūgumraksts jāiesniedz kopiju skaitā, kas atbilst izskatāmajā lietā iesaistīto personu skaitam.

Līdzības un atšķirības

Kopumā pieteikumā autors izvirza konkrētu prasību tiesai un pieteikumā izskatīšanas pieprasījumu . Pamatojoties uz pieteikumu, var sākt izskatīt lietu tiesā, ko nevar teikt par lūgumrakstu, kura mērķis būtībā ir papildu punktu un detaļu izskatīšana. Pieteikumam ir daudz tiesību, ko dod tiesību akti, tāpēc ir daudz vieglāk saņemt atteikumu pieņemt pieteikumu.

Ievērojama atšķirība ir arī reģistrēšanas prasībās - lūgumrakstu raksta gandrīz brīvā formā, un ir diezgan grūti rakstīt pieteikumu tiesā bez pienācīgas juridiskas zināšanas vai profesionālas palīdzības. Maksājumā ir atšķirība - prasībai ir jāmaksā valsts nodeva, un lūgums tiek iesniegts bez maksas. Līdzīgi jēdzienu „pieteikums” un „lūgumraksts” nozīme var atšķirties atkarībā no procesa veida (civilā, administratīvā vai krimināltiesiskā).

Šo dokumentu galvenās līdzības var saukt par šo ziņojumu virzienu un mērķi. Un arī fakts, ka pieteikuma vai lūgumraksta iesniegšanu reglamentē tikai paša pieteikuma iesniedzēja griba, bez jebkāda piespiešanas, ir viņa iniciatīva. Gan vienu, gan otro dokumentu var iesniegt, pirms tiesa izbeidz lēmumu, un tiesa pati no visiem procesa dalībniekiem uzzina, ka vēlas iesniegt lūgumrakstu vai lūgumrakstu par šo lietu.

Var secināt, ka jēdzienu “lūgumraksts” un “paziņojums” nozīme var atšķirties no procesa veida. Tomēr jebkurā gadījumā pieteikums sniedz kursu līdz lietas ierosināšanas sākumam vai tā pārejai uz citu posmu, un lūgumraksts regulē procesu, uzrauga pieteikuma iesniedzēja tiesību izpildi. Un pārējie, jēdzienu būtība nav ļoti atšķirīga, jo viens un otrs dokuments ir līdzeklis gribas izteikšanai un tiesu procesa regulēšanai. Lai pilnībā saprastu, kurš dokuments ir jāizsniedz ar paziņojumu, un kurā lūgumrakstā, vislabāk ir sazināties ar kvalificētu speciālistu, jo labs advokāts var palīdzēt ietaupīt ne tikai laiku, bet arī naudu.

Ieteicams

Kā jūra atšķiras no ezera?
2019
Kas atšķir darba ņēmēju no inženiera - galvenās atšķirības
2019
Kas ir labāks par "Mastodinon" vai "Cyclodinon" - mēs izvēlamies
2019